OFERTA SZKOŁY

język niemiecki w wymiarze 3 godzin tygodniowo od klasy I

◊ język angielski od klasy I

◊ informatyka

◊ rozszerzona oferta godzinowa m.in. z języka polskiego i matematyki

◊ lekcje teatralne i muzealne

◊  raz na dwa tygodnie lekcje pływania

◊ opieka logopedy

◊ uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji mogą otrzymywać stypendium

 

 

ZAJĘCIA NADOBOWIĄZKOWE

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego

zajęcia wyrównawcze z matematyki

kółko teatralne
WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ NIEODPŁATNIE I W MAŁO LICZNYCH KLASACH


SFERA OPIEKUŃCZA


◊ uczniowie są objęci opieką Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu

◊ w szkole przeprowadzane są szczepienia i badania pod kątem wad postawy

◊ uczniowie uczestniczą w akcji "Pij mleko"


NASZA SZKOŁA JEST BEZPIECZNA I PRZYJAZNA UCZNIOM
Jak do nas trafić?


DOJAZD Z OPOLA AUTOBUSEM LINII NR 8

Baza szkoły

Lekcje odbywają się w przestronnych i dobrze wyposażonych salach. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są m.in. rzutniki, ekrany, kilka zestawów składających się z telewizora i video, radiomagnetofony z odtwarzaczami płyt CD, sieć komputerowa z dostępem do Neostrady, skaner, kopiarka, instrumenty muzyczne, w tym pianino. Biblioteka udostępnia kilkutysięczny księgozbiór, również czytelnikom spoza szkoły.

 

 
Tłumacz
Programy

Zegar